Składki zdrowotne są pobierane z wynagrodzenia chorobowego, zasiłku nie dotyczą składki zdrowotne. Od zasiłku chorobowego jest pobierana tylko zaliczka na podatek.
Nie może być tak, że każdy inaczej oblicza, bo przepisy o wyliczaniu chorobowego dotyczą wszystkich.
Podstawa chorobowego jest wyliczana jako średnia z wynagrodzeń z 12-tu miesięcy poprzedzających miesiąc zachorowania. Od tej średniej odejmuje się składki społeczne /czyli to 13,71%/ i 1/30 z tak wyliczonej kwoty to jest stawka brutto za 1 dzień choroby w okresie ciąży.