Jeżeli pobiera emeryturę to nie może z ulgi skorzystać, bo polega ona na tym, że nie można pobierać emerytury. Wg mojej wiedzy nie ma tutaj żadnych zmian od lipca.