Do zwrotnego przychód ( w tym sprzedaż ŚT) - koszty = dochód (podstawa do zwrotnego ) tak z skrócie
natomiast od kwietnia dochód do zwrotnego pomniejszasz o amortyzację zaliczoną w KUP do 31.12.2021
przykład ŚT
zakup 40.000
amortyzacja do 31.12.2021 30.000
amortyzacja po 31.12.2021 5.000
sprzedaż 10.000
do podatku dochodowego liczymy tak 10.000 - 40.000 + 30.000 + 5.000 = 5000 dochód podatkowy ze sprzedaży ŚT
do zdrowotnego od kwietnia 2022 10.000 - 40.000 +5000= -25.000 przy stracie podstawa zdrowotnego ze sprzedaży ŚT 0.00
w dochodowym masz przychód ze ŚT 10.000 koszty 5000( niezamortyzowana część ) = dochód 5000
w ZUS przychód 10.000 koszty 35.00 = strata
przyjmując ze dochód podatkowy firmy z uwzględnieniem sprzedaży ŚT wyniósł 60.000 to podstawa do ZUS wynosi 60.000- 10.000 = 50.000