A to można kapitał zapasowy zmniejszać o taką operację ?