Tak - ale ulga za kase to 90% wartości netto (jak VAT-owiec) - nie więcej niż 700zł
ulga przysługuje za m-c (lub później) kiedy była pierwsza sprzedaz na kasie