W sprawie podatku się nic nie zmieniło: u nierezydentów podatek ryczałtowy 20%