Może Pani skorzystać ze zwolnienia z zapłaty składki zdrowotnej. Dokument do ZUS złożyć DRA wpisać odpowiednio formę opodatkowania i dochód za m-c marzec, wpisać podstawę obliczenia składki zdrowotnej 3010,00 a w miejscu wysokości składki zdrowotnej do zapłaty wstawić 0,00