Jeżeli za czas choroby nie otrzymuje świadczeń chorobowych to wynagrodzenie przeliczasz wg zasad par.12 rozporządzenia o wynagrodzeniu
dzielnik 30 jest zarezerwowany tylko dla przypadków, gdy jest wypłacane świadczenie za czas choroby