TO pracownik sam pisze pismo z jakim dniem wyrejestrować członka rodziny