Sprawdź dobrze jego dane może jest błąd w nazwisku i imieniu lub peselu