1/ do dnia porodu mozliwe przedłużenie w zalezności od m-ca ciązy
2/wypłacamy
3/ nie, chyba, że przerwie wychowawczy