Nie najmu prywatnego tylko wszystkich lokali i budynków mieszkalnych