IMP – OZNACZENIE DOTYCZĄCE PODATKU NALICZONEGO Z TYTUŁU IMPORTU TOWARÓW, W TYM IMPORTU TOWARÓW ROZLICZANEGO ZGODNIE Z ART. 33A USTAWY O VAT


czyli wg mnie do każdego typu importu towarów