" Pomiędzy wydaniem zaświadczenia a podpisaniem z nami umowy minęło więc 30 dni,"

no i ?
podasz przepis który mówi ze badania po takim czasie są nieważne ?