Druk KRS Z3 i KRS ZK plus opłata

https://zarzadwspolcezoo.pl/odwolanie-czlonka-zarzadu-a-wpis-w-krs/