Faktura korygująca zmniejszająca

Ujęcie na gruncie VAT

w dacie, w której uzgodnione zostały warunki wystawienia faktury korygującej z nabywcą