Poczekaj na uchwalone przepisy, bo nawet to co wpłynęło do Sejmu jest już przez autokorektę rządu zmieniane, a co dopiero będzie w trakcie prac parlamentarnych to tego nikt nie wie.
W każdym razie nie liczyłbym, że ktoś na tym zyska, bo nawet jeżeli zapłaci niższy podatek to więcej zapłaci za towary usługi, bo z pewnością przedsiębiorcy podwyżki podatku i składki zdrowotnej sobie odbiją w cenach swoich towarów i usług.