Jeżeli pytasz o rodzaj transakcji to wg. mnie - 11 - Kupno/sprzedaż za zapłatą (z wyj. kwalifikowanych do rodzajów rozpocz. się od 2,7,8)