Można odliczyć darowizny na cele kształcenia zawodowego przekazane szkołom.publicznym max do 6 procent dochodu oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.