"dopiero jak kontrahent te pieniądze otrzyma np. 01.09"

gdyż wtedy powstanie u niego obow.pod.