Skoro sprzedaż poza UE to żeby zastosować stawkę 0% musisz mieć potwierdzenie wywozu z Polski
czyli SAD lub komunikat IE-599 / Potwierdzenie wywozu w systemie ECS

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dokumenty-potwierdzajace-eksport-towarow-i-dostawy-wewnatrzwspolnotowe