Wystarczy imię, nazwisko i adres, bez numeru PESEL.