Nie - przychód z PIT-39 nie wchodzi do tego limitu