Jeśli pojazd wymaga remontu przed przyjęciem do używania, to te wydatki zwiększają wart. pocz.