Niestety ni eprawidłowe będzie wpisanie tych przyhcodów w poz. 34! trzeba to odpowiednio podzielić !
jA ROBIĘ TO TAK:
CIT8/0 - składki członkowskie (art.17 ust.1 pkt.40 ustawy) poz. 36
dotacje z budżetu państwa - tj. ARiMR (art.17 ust.1 pkt.47 ustawy) - poz. 40
dochody koła np. sprzedaż rekodzieła itp. - (art 17 ust.1 pkt.39 i 39 a) poz. 34

przychód z Powiatowego Urzędu Pracy -dofinansowanie COVID - sprawdzić trzeba jaka podstawa prawna, żeby prawidłowo wpisać do CIT oraz WFOśiGW - co otrzymaliście?