Ważne!
Wniosek z kompletną dokumentacją złóż w placówce zUS najbliższej Twojego miejsca zamieszkania, co najmniej na 6tygodni przed zakończeniem pełnego (182 dni, 270 dni) okresu zasiłkowego.CzęŚCI II nie wypełnia się, jeśli ubiegasz się oprzyznanie świadczenia rehabilitacyjnego na kolejny okres, po wyczerpaniu okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego krótszego niż 12 miesięcy