Wyrównanie do 1000 zł gdy jest tylko jedno źródło, tutaj jest drugi tytuł do ubezpieczeń , więc wątpliwe żeby wyrównali