Po korekcie powstanie nadpłata
o nadpłatę pomniejszysz składki do zapłaty
o ryczałtu (przychód) odliczysz składki faktycznie zapłacone - czyli już pomniejszone o nadpłatę