Wykazujesz w czerwcu, zg z terminem wypłaty , dane za maj