Można przyjąć, że umowa rozwiązała się .Ale to rozwiązanie jest obarczone ogromnymi wadami prawnymi do podważenia przez inspekcję pracy lub sąd . Przede wszystkim nie zachowana jest forma pisemna "dyscyplinarki". Zapewne w SMS nie było pouczenia o możliwości odwołania się przez pracownika do sądu.
Proponuję wysłać Sms, że informujący o wadzie prawnej tamtego sms i rozpocząć poprawną procedurę rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. L4 nie jest do tego przeszkodą