Skoro ... powyżej 10.000 zł... = koszty masz poprzez amortyzację
jezeli to osobowy - amortyzacja liniowa 20%
nie możesz zastosować jednorazowej amortyzacji i stawki indywidualnej