W pierwszej kolejności dokonywane są potrącenia alimentacyjne.