Wynagrodzenie za pracę brutto dzielisz przez 30 razy ilość dni nieobecności chorobowych i to odejmujesz od wynagrodzenia brutto.
Wynagrodzenie chorobowe 4000 pomniejszasz o 13,71% i masz podstawę chorobową zus 100% 3451,60 to dzielisz przez 30 dni = 115,05 z tego 80% chorobowego =92,04 i to mnożysz przez ilość dni na chorobowym