Nieruchomość została otrzymana w darowiźnie. W takim przypadku odpada podstawowa kategoria kosztu, czyli cena nabycia.