Zwua z datą 16.03.2021 kod przyczyny wyrejestrowania 600
zza z kodem 051000 z datą 16.03.2021
wysyłasz w jednym zestawie