Tak, wykazujesz zaliczki należne, a w zapłaconych 0.