Nie, odroczony podatek dotyczy przyszłości, składki zus z roku poprzedniego dodane w roku bieżącym już się rozliczyły i w żaden sposób nie wpłyną na podstawę opodatkowania w przyszłości.