Vat rozliczasz w miesiącu w którym powstał obowiązek podatkowy, wiec pewnie korekta listopada i grudnia