Poprawi je przy pierwszym zeznaniu zawierającym podatek do rozliczenia ,czyli po ukończeniu 26 lat