Odsetki tez bo zobowiązanie powinno być w 11/20 wyższe