Zapewne korzystasz ze zwolnienia podmiotowego, zatem zwolnienie obejmuje całą twoją sprzedaż łączne z refakturowaniem dlatego taką sprzedaż nalezy potraktować na zasadach analogicznych do pozostałych czynności, bez względu na to, jaki status posiada pierwotny usługodawca.
Dodatkowo wartość refaktury bierze się pod uwagę do wyliczenia limitu zwolnienia od podatku.