PIT-R tylko dla podmiotu nie będącego osobą fizyczną.