List płac zrealizowanych się nie koryguje. W PIT-11 ujmuje się kwoty faktycznie uwzględnione w listach płac.
Do PIT dla pracownika można dołączyć informację o zawyżonych kosztach.