Przy obliczaniu wynagrodzenia za przestój związany z ogłoszeniem epidemii uwzględnia się wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny. Nie uwzględnia się dodatku stażowego. Wynagrodzenie za przestój nie jest wliczane do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.