Nie składa VAT-Z
nadal z najmu będzie podatnikiem VAT
chyba że jest czynnym podatnikiem VAT przynajmniej od 2018 i w 2019 nie przekroczył limitu 200 tys.
- wtedy może złożyć VAT-R i wybrać zwolnienie z VAT na podstawie art.113