RW- ro wydanie do zużycia wewnętrznego firmy -koszt
MM - to przesuniecie towaru do innego magazynu .tu nie ma kosztu