Delegacja czyli podróż służbowa dotyczy PRACOWNIKA.
Natomiast w tym przypadku rozliczenie następuje zasadach określonych w statucie spółki lub stosownej uchwale.