Błędną datę wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń należy poprawić składając ponownie formularz ZUS ZWUA, ale w trybie korekty