Może ująć także tę osobę. Wskazuje pracowników zatrudnionych w miesiącu, którego dotyczy dofinansowanie.