Moim zdaniem z uwagi na obecną sytuację raczej nie będą nakładać kar za opóźnione podpisanie SF.
Ale nie czytałam na ten temat, nie szukałam informacji.